ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2

ดูแลพื้นที่ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งสิ้น 37 จังหวัด
ประกอบด้วย

ภาคเหนือ : 

1. จังหวัดกำแพงเพชร  2. จังหวัดเชียงราย  3.จังหวัดเชียงใหม่  4. จังหวัดตาก  5. จังหวัดนครสวรรค์  6.จังหวัดน่าน  7. จังหวัดพะเยา  8. จังหวัดพิจิตร  9. จังหวัดพิษณุโลก  
10. จังหวัดเพชรบูรณ์
11. จังหวัดแพร่  12. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  13. จังหวัดลำปาง  14. จังหวัดลำพูน  15. จังหวัดสุโขทัย 16. จังหวัดอุตรดิตถ์  17. จังหวัดอุทัยธานี 
        

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
 
1. จังหวัดกาฬสินธุ์   2. จังหวัดขอนแก่น  3. จังหวัดชัยภูมิ  4. จังหวัดนครพนม  5. จังหวัดนครราชสีมา 6. จังหวัดบึงกาฬ  7. จังหวัดบุรีรัมย์  8. จังหวัดมหาสารคาม  
9. จังหวัดมุกดาหาร  10. จังหวัดยโสธร 11. จังหวัดร้อยเอ็ด  12. จังหวัดเลย  13. จังหวัดศรีสะเกษ  14. จังหวัดสกลนคร  15. จังหวัดสุรินทร์   16. จังหวัดหนองคาย  
17. จังหวัดหนองบัวลำภู  18. จังหวัดอำนาจเจริญ  19. จังหวัดอุดรธานี  20. จังหวัดอุบลราชธานี