04May 2018
ส.ท.ท.จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทยกับการปฏิรปการปกครองส่วนท้องถิ่น
ส.ท.ท.จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทยกับการปฏิรปการปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2558 ในหัวข้อ จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทยกับการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลที่เป็นคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมฯ ปลัดเทศบาลทุกเทศบาล บุคลากรเทศบาล รวมทั้ง บุคลากรจาก สพม. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
Tag คำค้นหา