04May 2018
ร่วมลงนามสัญญากู้เงิน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้วหลังใหม่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายปฏิญญพัฑฒ์  ดีสนั่น หัวหน้าส่วนพิธีการสินเชื่อและกฏหมาย เป็นผู้แทน สพม. ได้ร่วมลงนามสัญญากู้เงินกับ นายสมหวัง  เจตนา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ได้เซ็นสัญญากู้เงิน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้วหลังใหม่ วงเงิน 10,700,000 ล้านบาท ณ สำนักงานเทศบาลลำนางแก้ว

Tag คำค้นหา