04May 2018
ร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
     ร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดย กกจ.สพม. ในฐานะที่ปรึกษาสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ร่วมประชุมและมอบรางวัลโทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ นายสัมฤทธิ์  ด้วงโสน นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง เพื่อเป็นของรางวัลในการจับสลากกิจกรรม
 
 
Tag คำค้นหา