04May 2018
ประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
          การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่
20 – 22 มกราคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สพม. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นจำนวน 200,000 บาท โดยทำการรับมอบผ่านนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
Tag คำค้นหา