04May 2018
กกจ.สพม. ร่วมลงนามสัญญาเงินกู้กับนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558  กกจ.สพม. ร่วมลงนามสัญญาเงินกู้กับ  นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 3 สัญญา ได้แก่  (1) โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน   (2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  และ (3) ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อเทศบาล ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 

Tag คำค้นหา