04May 2018
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.กุดดู่ จ. หนองบัวลำภู เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ นายกเทศมนตรี (คุณวรพันธ์ ชาวชุมนุน) และ ปลัดเทศเทศบาล (คุณเกชา เขียวโพธิ์) เทศบาลตำบลกุดดู่ จ.หนองบัวลำภู เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร พร้อมทั้งอธิบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไขกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาลต่อไป

Tag คำค้นหา