18Mar 2018
เข้าร่วมประชุมเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
นายอานุภาพ  แจ้งยุบล กรรมการผู้จัดการ นายพัฒนา  ลำใย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อพัฒนาท้องถิ่น และ นายธนะเศรษฐ์ แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 เข้าร่วมประชุมเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จังหวัดอ่างทอง
Tag คำค้นหา