18Mar 2018
สพม. จัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2559  กกจ.สพม. และพนักงาน ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย   พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีรดน้ำขอพรจาก กกจ.สพม.  เพื่อเป็นการขอขมาและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ได้ให้การนี้  ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค กทม.

Tag คำค้นหา