18Mar 2018
สพม. ออกบูธประชาสัมพันธ์ ภายในงานการประชุมสันนืบาตแห่งประเทศไทย 2560

สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

จัดบูธประชาสัมพันธ์องค์กร ภายในงานสันนิบาตแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560

ณ สถานที่ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี

พร้อมเจ้าหน้าที่สินเชื่อและกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการในครั้งนี้ด้วย และภายในงานได้มีผู้สนใจในสินเชื่อของ สพม. เป็นจำนวนมาก

Tag คำค้นหา