18Mar 2018
บริษัท Jica ได้มาศึกษาการจัดทำโครงการกับทาง สพม.

โดยมี Dr.Katsuhide Nagayama และคุณ Kaneko motoko จากบริษัท Jica

หรือชื่อเต็ม Japan International Cooperation Agency ได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทาง สพม. เรื่องการพัฒนาเทศบาลให้ยั่งยืน

ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

"โดยมีโครงการการริเริ่มเสริมสร้างความยั่งยืนของเมืองในอนาคตของเมืองนำร่อง" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ เพื่อวิสัยทัศน์เพื่อการยั่งยืนต่อไป

Tag คำค้นหา