18Mar 2018
กรรมการผู้จัดการ ท่านใหม่ ของสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

            วันนี้กรรมการผู้จัดการท่านใหม่ นาย วิชัย กาญจนสมพรต ได้เดินทางมาถึง สำนักงาน สพม. เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2560 โดยมี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและพนักงาน สพม. ทุกคน มอบดอกไม้และกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมถึงพนักงานออมสินที่มาส่ง และมอบดอกไม้พร้อมของขวัญแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งใหม่ ต่อมากรรมการผู้จัดการคุณ วิชัย กาญจนสมพรต ได้สักการะศาล เพื่อความเป็นสิริมงคลและดำรงตำแหน่งด้วยกำลังและความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความสุจริตและเที่ยงตรงต่อไป

Tag คำค้นหา