18Mar 2018
สพม. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

เนื่องจากใกล้วันประเพณีสงกรานต์ที่ 13 เมษายน 2560 ที่จะถึงนี้ ทาง สพม. ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและเข้าพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ

สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค โดยมี กกจ.คุณวิชัย กาญจนสมพรต เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวให้อวยพรให้กับพนักงาน สพม. ในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ทีผ่านมานี้

Tag คำค้นหา