18Mar 2018
ประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ภาค 14

      เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายวิชัย กาญจนสมพรต และ พนักงานส่วนสินเชื่อพัฒนาท้องถิ่นเขต 2  ได้จัดงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สพม. ที่จังหวัด อยุธยา โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ประเภทโครงการที่ให้กู้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับ ผอภ. ผอข. ผจส. ของธนาคารออมสิน ภาค 14 ณ ธนาคารออมสินภาค 14 และ สำนักเทศบาลจังหวัดอยุธยา 

Tag คำค้นหา