18Mar 2018
ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อคนพิการ
              เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สพม. ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว อาทิเช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงานรุ่นเก่า ไมโครเวฟที่ไม่ได้ใช้แล้ว เป็นต้น ที่บริเวณหน้า สพม. โดยในครั้งนี้ เราได้ร่วมบริจาคสิ่งของที่ใช้งานไม่ได้แล้วให้ทางมูลนิธิคนพิการนำไปจำหน่าย เพื่อสมทบทุนร่วมบริจาค เก้าอี้วิวแชร์ ให้คนพิการต่อไป 
Tag คำค้นหา