18Mar 2018
เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น
         เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายวิชัย กาญจนสมพรต  กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  เข้าพบและเยี่ยมคารวะ นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น เนื่องในโอกาสแวะเยือนลูกค้าเก่า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
Tag คำค้นหา