18Mar 2018
เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง
              เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายวิชัย กาญจนสมพรต กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  เข้าพบและเยี่ยมคารวะ นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสแวะเยือนลูกค้าเก่า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
Tag คำค้นหา