18Mar 2018
เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลสหกรณ์นิคม
           เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายวิชัย กาญจนสมพรต  กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  เข้าพบและเยี่ยมคารวะ นายสำรวม ใจซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสหกรณ์นิคม เนื่องในโอกาสแวะเยือนลูกค้าเก่าในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
Tag คำค้นหา