18Mar 2018
ประชุมร่วมกับ ทต.ลิ่นถิ่น เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาท้องถิ่น
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 นายวิชัย กาญจนสมพรต กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  พร้อมทีมงาน ประชุมร่วมกับ นายขจรศักดิ์ โยคี รองนายกเทศมนตรีและทีมงาน เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
Tag คำค้นหา