18Mar 2018
ลงนามสัญญากู้เงินกับเทศบาลตำบลท่าขนุน
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 นายวิชัย กาญจนสมพรต กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ร่วมพิธีลงนามสัญญากู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อยานพาหนะ รวม 3 คัน กับนายจิรชัย ถนอมวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน นายธวัช ชมมิ่ง ปลัดเทศบาลฯ ณ เทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
Tag คำค้นหา