18Mar 2018
สพม. เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด อธส.
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กกจ.สพม. พร้อมด้วยพนักงาน สพม. ร่วมอวยพร นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 57 ปี ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในการนี้ นายวิชัย กาญจนสมพรต กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ได้เป็นผู้แทน สพม. กล่าวอวยพรวันเกิดพร้อมมอบของขวัญแด่ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ด้วย
 
Tag คำค้นหา