18Mar 2018
ลงนามสัญญากับเทศบาลตำบลโคกหล่อ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายวิชัย กาญจนสมพรต และพนักงานสพม.ได้ร่วมลงนามสัญญากู้เงิน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกหล่อ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ที่ผ่านมา 

Tag คำค้นหา