18Mar 2018
สพม. เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปีของการใช้ประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. สพม.ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปีของการใช้ประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ผ่านมา
 
Tag คำค้นหา