18Mar 2018
สพม. เข้าร่วมงานทำบุญ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด (แห่งใหม่)
 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. กรรมการผู้จัดการ สพม. ได้มอบหมายให้ นายพัฒนา ลำใย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อพัฒนาท้องถิ่น และนางสาวสุทธาทิพย์ ไพศาลศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นผู้แทน สพม. เพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่ นายอิ่นคำ กรงจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด (แห่งใหม่) 
Tag คำค้นหา