18Mar 2018
กกจ.สพม. ร่วมประชุมกับธนาคารออมสิน ภาค 18
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายวิชัย กาญจนสมพรต กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำ สพม.และผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้บริหารสาขาระดับผู้จัดการขึ้นไป ในการประชุมปิดการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน ภาค 18 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
Tag คำค้นหา