18Mar 2018
กกจ.สพม. ร่วมประชุมธนาคารออมสิน ภาค 17
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายวัชัย กาญจนสมพรต กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ได้เข้าร่วมประชุมกับสายงานปิดการตรวจสอบธนาคารออมสิน ภาค 17 เพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำ สพม.และผลิตภัณฑ์ ให้แก่คณะผู้บริหารสาขาระดับผู้จัดการขึ้นไป ณ โรงแรม ทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tag คำค้นหา