31May 2018
สพม. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส่วนสินเชื่อพัฒนาท้องถิ่นเขต 3 ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ สพม. ในงานการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีชรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านมา 
Tag คำค้นหา