29Jun 2018
สพม. ร่วมลงนามโครงการจัดซื้อกับเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายวิชัย กาญจนสมพรต กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ได้มอบของที่ระลึก และร่วมลงนามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน กับนายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
Tag คำค้นหา