20Nov 2018
กกจ.สพม. เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการคลังท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เข้าพบคุณวิภา ธูสรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น เพื่อหารือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ. อาคาร 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร
Tag คำค้นหา