21Nov 2018
กกจ.สพม. เข้าพบผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้1 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร กรรมการผู้จัดการ เข้าพบคุณเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 1 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
Tag คำค้นหา