06Dec 2018
กกจ.สพม. เข้าพบคณะผู้บริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร กรรมการผู้จัดการ เข้าพบคณะผู้บริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)   นายมาพพ ปัทมาลัย นายก ส.ท.ท. นายสกล เหลืองไพฑูรย์ เลขาธิการ ส.ท.ท. และนายมานะ บุญยะโภคา รองเลขาธิการ ส.ท.ท. เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

Tag คำค้นหา