08Feb 2019
สพม.ลงนามสัญญากู้เงินกับเทศบาลตำบลสามแวง จ.บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สพม.ได้ร่วมลงนามสัญญากู้เงิน กับ คุณเจษฎากร เขียนนิลศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ณ ที่ทำการเทศบาลตำบบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Tag คำค้นหา