20Feb 2019
สพม. ลงนามสัญญากู้เงินกับเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา จ.กระบี่
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สพม.ได้ร่วมลงนามสัญญากู้เงิน กับ คุณณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ดีเซล 4 จังหวะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
Tag คำค้นหา