31May 2019
กกจ.สพม. เข้าร่วมเวทีเสวนากับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หัวข้อ "การเสริมสร้างขีดความสามารถในการกู้เงินให้แก่ อปท."
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  ว่าที่ร้อยตรี เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “การเสริมสร้างขีดความสามารถในการกู้เงินให้แก่ อปท.” ในโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบวินัยการก่อหนี้ การกำกับดูแลการกู้เงินและการบริหารการชำระหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรม เดอะ ลีฟ ออน แซนด์ บาย กะตะธานี เขาหลัก จังหวัดพังงา ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักจัดการหนี้ 1 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562
Tag คำค้นหา