11Apr 2016
สพม. จัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีสงก...

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2559  กกจ.สพม. และพนักงาน ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
สพม. นำคณะผู้บริหาร ทต.บางหญ้าแพรก ศึกษาดูงานโครงการระบบคัดแยกขยะ ทต.บางแพ จ....

นายธนะเศรษฐ์  แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
เข้าร่วมประชุมเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559...

นายอานุภาพ  แจ้งยุบล กรรมการผู้จัดการ นายพัฒนา  ลำใย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อพัฒนาท้องถิ่น...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
ร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ประจำปี 2558 ระหว่างวันท...

     ร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
ประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ระหว่างวั...

          การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20 –...

ดูทั้งหมด »
ทั้งหมด 19 | หน้า 1 ของ 2
1 2