11Apr 2016
สพม. จัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีสงก...

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2559  กกจ.สพม. และพนักงาน ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล...

ดูทั้งหมด »
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองน้ำใส จ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
19Mar 2016
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองน้ำใส จ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร...

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ   คุณสมพร  พิมพ์อุบล  ...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
สพม. นำคณะผู้บริหาร ทต.บางหญ้าแพรก ศึกษาดูงานโครงการระบบคัดแยกขยะ ทต.บางแพ จ....

นายธนะเศรษฐ์  แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
เข้าร่วมประชุมเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559...

นายอานุภาพ  แจ้งยุบล กรรมการผู้จัดการ นายพัฒนา  ลำใย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อพัฒนาท้องถิ่น...

ดูทั้งหมด »
ทั้งหมด 55 | หน้า 3 ของ 5
1 2 3 4 5