สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองแวงแก้มหอม จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
19Mar 2016
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองแวงแก้มหอม จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ คุณ พนม  ศุภวุฒิ  เลขานุการ...

ดูทั้งหมด »
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.กงพานพันดอน จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
19Mar 2016
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.กงพานพันดอน จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ   ว่าที่ร้อยตรีชิรพันธ์...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
ร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ประจำปี 2558 ระหว่างวันท...

     ร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารโครงการและจัดทำงบการเงิน” สำนักงานบริหา...

       กกจ.สพม. และ ชกจ.สช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารโครงการและจัดทำงบการเงิน”...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
ประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ระหว่างวั...

          การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20 –...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
อบรมพนักงาน เรื่อง “การตลาดเชิงรุก : เทคนิค วิธีการ ครองใจลูกค้า” โดย วิทยาก...

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สพม. จัดอบรมพนักงาน  เรื่อง “ การตลาดเชิงรุก : เทคนิค วิธีการ ครองใจลูกค้า ”...

ดูทั้งหมด »
19Mar 2016
ร่วมลงนามสัญญากู้เงิน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้วหลังใหม...

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายปฏิญญพัฑฒ์  ดีสนั่น หัวหน้าส่วนพิธีการสินเชื่อและกฏหมาย เป็นผู้แทน สพม....

ดูทั้งหมด »
ทั้งหมด 55 | หน้า 4 ของ 5
1 2 3 4 5