ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 1

ดูแลพื้นที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งสิ้น 39 จังหวัด
ประกอบด้วย

ภาคกลาง : 

1. จังหวัดกาญจนบุรี  2. จังหวัดชัยนาท  3. จังหวัดนครปฐม  4. จังหวัดนนทบุรี  5.จังหวัดปทุมธานี  6. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  8. จังหวัดเพชรบุรี  
9. จังหวัดราชบุรี  
10. จังหวัดลพบุรี  11. จังหวัดสมุทรสงคราม  12. จังหวัดสมุทรสาคร  13.จังหวัดสระบุรี  14.จังหวัดสิงห์บุรี  15.จังหวัดสุพรรณบุรี  16.จังหวัดอ่างทอง        

ภาคตะวันออก : 
 
1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี  7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว 


ภาคใต้ : 

1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดตรัง 4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.จังหวัดนราธิวาส 6.จังหวัดปัตตานี 7.จังหวัดพังงา 8.จังหวัดพัทลุง 9.จังหวัดภูเก็ต 10.จังหวัดยะลา 11.จังหวัดระนอง 12.จังหวัดสงขลา 13.จังหวัดสตูล 14.จังหวัดสุราษฎร์ธานี