สพม. เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธาณะครบรอบ 16 ปี
18Sep 2018
สพม. เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธาณะครบ...

นายพัฒนา ลำใย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ...

ดูทั้งหมด »
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองน้ำใส จ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
04May 2018
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองน้ำใส จ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร...

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ   คุณสมพร  พิมพ์อุบล  ...

ดูทั้งหมด »
04May 2018
อบรมพนักงาน เรื่อง “การตลาดเชิงรุก : เทคนิค วิธีการ ครองใจลูกค้า” โดย วิทยาก...

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สพม. จัดอบรมพนักงาน  เรื่อง “ การตลาดเชิงรุก : เทคนิค วิธีการ ครองใจลูกค้า ”...

ดูทั้งหมด »
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองแวงแก้มหอม จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
04May 2018
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองแวงแก้มหอม จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ คุณ พนม  ศุภวุฒิ  เลขานุการ...

ดูทั้งหมด »
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.กงพานพันดอน จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
04May 2018
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.กงพานพันดอน จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ   ว่าที่ร้อยตรีชิรพันธ์...

ดูทั้งหมด »
04May 2018
ร่วมลงนามสัญญากู้เงิน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้วหลังใหม...

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายปฏิญญพัฑฒ์  ดีสนั่น หัวหน้าส่วนพิธีการสินเชื่อและกฏหมาย เป็นผู้แทน สพม....

ดูทั้งหมด »
04May 2018
สัมมนา เรื่อง สรุปบทเรียนการใช้สินเชื่อของ อปท. และเทคนิคการบริหารจัดการขยะแ...

การสัมมนา เรื่อง  สรุปบทเรียนการใช้สินเชื่อของ อปท. และเทคนิคการบริหารจัดการขยะแนวใหม่ วันที่...

ดูทั้งหมด »
04May 2018
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารโครงการและจัดทำงบการเงิน” สำนักงานบริหา...

       กกจ.สพม. และ ชกจ.สช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารโครงการและจัดทำงบการเงิน”...

ดูทั้งหมด »
04May 2018
ประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ระหว่างวั...

          การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 20 –...

ดูทั้งหมด »
04May 2018
สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 3/2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จ.ภูเก็ต...

สพม. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 3/2558  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 - 24...

ดูทั้งหมด »
04May 2018
ส.ท.ท.จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทยกับการปฏิรปการปกครองส่...

ส.ท.ท.จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “ จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทยกับการปฏิรปการปกครองส่วนท้องถิ่น...

ดูทั้งหมด »
18Mar 2018
เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินจังหวัดนราธิวาส...

       นายธนะเศรษฐ์  แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 และ นางสาวบุษบง  คงเกิด...

ดูทั้งหมด »
18Mar 2018
เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงินจังหวัดพัทลุง...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา13.30 น.  นายธนะเศรษฐ์  แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 และ...

ดูทั้งหมด »
18Mar 2018
สพม. นำคณะผู้บริหาร ทต.บางหญ้าแพรก ศึกษาดูงานโครงการระบบคัดแยกขยะ ทต.บางแพ จ....

นายธนะเศรษฐ์  แย้มชื่น หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 3 นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก...

ดูทั้งหมด »
18Mar 2018
เข้าร่วมประชุมเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559...

นายอานุภาพ  แจ้งยุบล กรรมการผู้จัดการ นายพัฒนา  ลำใย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อพัฒนาท้องถิ่น...

ดูทั้งหมด »
ทั้งหมด 57 | หน้า 1 ของ 5
1 2 3 4 5