18Mar 2018
ประชุมร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค 6
     เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560  นายวิชัย กาญจนสมพรต กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำ สพม. และผลิตภัณฑ์ ในการประชุมสรุปผลการตรวจสอบธนาคารออมสิน ภาค 6 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์
Tag คำค้นหา