18Mar 2018
ประชุมร่วมกับธนาคารออมสินภาค 5

     เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวิชัย กาญจนสมพรต  กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  
ได้ประชาสัมพันธ์ แนะนำ สพม. และผลิตภัณฑ์  ให้แก่ผู้บริหารสาขาระดับผู้จัดการขึ้นไป ในการประชุมปิดการตรวจสอบธนาคารออมสินภาค 5 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

Tag คำค้นหา