สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองน้ำใส จ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
04May 2018
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองน้ำใส จ.นครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร...

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ   คุณสมพร  พิมพ์อุบล  ...

ดูทั้งหมด »
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองแวงแก้มหอม จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
04May 2018
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.หนองแวงแก้มหอม จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ คุณ พนม  ศุภวุฒิ  เลขานุการ...

ดูทั้งหมด »
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.กงพานพันดอน จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
04May 2018
สพม. เข้าพบ ผู้บริหาร ทต.กงพานพันดอน จ.อุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2 ได้เข้าพบ   ว่าที่ร้อยตรีชิรพันธ์...

ดูทั้งหมด »
04May 2018
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารโครงการและจัดทำงบการเงิน” สำนักงานบริหา...

       กกจ.สพม. และ ชกจ.สช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารโครงการและจัดทำงบการเงิน”...

ดูทั้งหมด »
ทั้งหมด 8 | หน้า 1 ของ 1
1